msgbartop
Щековые, молотковые, пружинные дробилки
msgbarbottom18 Авг 13 Техническое обслуживание

TOC t "Заголовок 2;1;Заголовок 3;2"

5.1 ПРОСТАВКА……………………………………………………………………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705158 h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100350038000000

5.1.1 Установка проставки……………………………………………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705159 h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100350039000000

5.1.2 Снятие проставки…………………………………………………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705160 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360030000000

5.2 РАСПОРНАЯ ПЛИТА………………………………………………………………………………………………………….. 5- PAGEREF _Toc57705161 h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360031000000

5.2.1 Замена распорной плиты и вкладышей распорной плиты…………………………………. 5- PAGEREF _Toc57705162 h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360032000000

5.3 СМАЗКА…………………………………………………………………………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705163 h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360033000000

5.3.1 Общие сведения……………………………………………………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705164 h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360034000000

5.3.2 Характеристики смазки…………………………………………………………………………………………. 5- PAGEREF _Toc57705165 h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360035000000

5.3.3 Подшипники эксцентрикового вала…………………………………………………………………….. 5- PAGEREF _Toc57705166 h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360036000000

5.3.4 Температура подшипников эксцентрикового вала…………………………………………….. 5- PAGEREF _Toc57705167 h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360037000000

5.3.5 Подшипники опорного вала………………………………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705168 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100360038000000

5.3.6 Температура подшипников опорного вала………………………………………………………… 5-11

5.3.7 Упорные подшипники и подшипники глухой гайки……………………………………………. 5- PAGEREF _Toc57705170 h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370030000000

5.3.8 Приводной электродвигатель……………………………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705171 h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370031000000

5.3.9 Распорная плита и вкладыши распорной плиты……………………………………………….. 5- PAGEREF _Toc57705172 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370032000000

5.3.10 Клинья регулировки ширины разгрузочной щели……………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705173 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370033000000

5.4 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ…………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705174 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370034000000

5.4.1 Ежедневное техническое обслуживание…………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705175 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370035000000

5.4.2 Еженедельно………………………………………………………………………………………………………… 5- PAGEREF _Toc57705176 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370036000000

5.4.3 Ежемесячно………………………………………………………………………………………………………….. 5- PAGEREF _Toc57705177 h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370037000000

5.4.4 Два раза в год……………………………………………………………………………………………………….. 5- PAGEREF _Toc57705178 h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370038000000

5.5 ИНТЕРВАЛЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ…………………………………………….. 5- PAGEREF _Toc57705179 h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300350037003700300035003100370039000000

Комментарии закрыты.